Kladdfria grusgångar

fredag, 30 september 2016

Öka grusgångarnas tillgänglighet och komfort för gångtrafikanter, cyklister och rullatorer genom att blanda i 50% Hekla Pimpsten 2-8 i stenmjölet. Hekla Pimpsten 2-8 ökar genomsläppligheten betydligt och på så sätt undviks vattensamlingar och kladdiga ytor.

Kristineberg, Stockholm

 

Läs mer »

Byggvarubedömningen

onsdag, 21 september 2016

Nu har de flesta av våra substrat blivit bedömda av Byggvarubedömningen och har alla blivit rekommenderade! Grön byggvarubedömningen

Läs mer »