Rotvänlig skelettjord

onsdag, 30 november 2016

 

Ritning1

Skelettjord består tradionellt av makadam och nerspolad grönkompost. Tyvärr är det så att ju bättre man är på att spola ner grönkomposten desto tätare kompakterad blir det. Tät kompakterad grönkompost är inget rötterna trivs i eftersom det saknas syre. Malmö stad har därför valt att istället för grönkompost borsta ner Hekla Pimpsten 2-8 i skelettjorden. Pimpstenen har porer som säkerställer tillgången på både syre och vatten - precis vad rötterna vill ha! 

 

Läs mer »

Hekla Regnbädd

fredag, 25 november 2016

IMG 0004Hagalundsskolan Dalby_6Självklart är det viktigt att ta hand om dagvattnet i våra städer, därför har vi tagit fram Hekla Regnbädd som är ett utmärkt substrat för detta ändamål. Substratet fördröjer och förbrukar vatten eftersom det är utformat för att växterna ska kunna trivas!

Läs mer »

Långlivade inomhusväxter

torsdag, 24 november 2016

IMG 0033

Hekla Grow ger långlivade och lättskötta planteringar inomhus, därför är det många växtinredare som använder sig av detta substrat. Pimpstenen ger rötterna en jämn tillgång på vatten och luft vilket ger friska rötter och därmed också längre blomningstid. Hekla Grow minskar även bevattningstillfällena och är allergivänligt. 

Läs mer »