Hekla® Malmömodellen

För hårdgjorda ytor med tung trafik

Hekla Malmömodellen Bara Mineraler

Enkelt och tryggt med Hekla® Pimpsten i skelettet

Gör som Malmö Stad och fyll skelettets håligheter med pimpsten istället för att spola eller blanda ner jord. Denna modell har visat sig vara mycket effektiv i anläggningsskedet och funktionell över tid. Många följer nu denna nya standard för skelettuppbyggnad och tryggar sina stadsträds framtid.

“Efter många års provande av diverse förbättrande rotmiljöer har vi enats om att fördelarna med pimpstensinblandning är så stora att det numera ska ingå i våra olika trädmodeller”  – Mattias Thelander, Trädansvarig Malmö Stad

Byggvarubedömningen

Hekla Malmömodellen är bedömd av Byggvarubedömningen

Download icon

Produktblad Malmömodellen

Mindre Skötsel

Tål hög belastning

Med Malmömodellen kan ytorna belastas på samma sätt som andra traditionella skelettuppbyggnader.

Med Malmömodellen kan ytorna belastas på samma sätt som andra traditionella skelettuppbyggnader.

Rötter

Vatten och syre till rötterna.

Inblandning av Hekla pimpsten i skelettet säkerställer att syretillgången är hög samtidigt som livsviktigt vatten effektivt buffras.

Inblandning av Hekla pimpsten i skelettet säkerställer att syretillgången är hög samtidigt som livsviktigt vatten…

Enkel Anläggning

Enkel anläggning

Hekla® Pimpsten fördelas över det packade undre skelettlagret av makadam och borstas ner i dess hålrum. Snabbt och enkelt.

Hekla® Pimpsten fördelas över det packade undre skelettlagret av makadam och borstas ner i dess…

Centrumtorget-Valsta

Trädplantering i hårdgjorda ytor är alltid en utmaning. Trädets rötter måste få möjlighet att breda ut sig långt utanför den etableringsgrop man planterar i. I Valsta Centrum har man använt "Malmömodellen"
Hekla® Malmömodellen IMG 2680

Bantorget-Lund

Vid ombyggnaden av Bantorget i Lund, framför pampiga Grand Hotel, ville man tillföra nya träd med skira och luftiga kronor. För att säkerställa vatten- och syretillgång samt tålighet mot kompaktering i denna utsatta miljö valde man att bygga upp växtbädden enligt "Malmömodellen".
Hekla Malmömodellen Bantorget Lund 6197

Malmömodellen, Sockerbrukstorget Lund

I Sockerbruksområdet i Lund planterades många nya träd i hårdgjorda miljöer som gator, trottoarer och torg. För att säkerställa trädets tillgång till vatten och syre byggdes växtbäddarna upp enligt Malmömodellen med en grov skelettstruktur av makadam fylls med Hekla Pimpsten 2-8 mm.
Hekla Malmömodellen Sockerbrukstorget Lund Bara Mineraler 6263

St Södergatan-Lund

Längs Stora Södergatan och Drottensgatan i Lund planterades 2018 nya träd för att ge gatorna en välbehövlig grönstruktur. Valet föll på ginko och de planterades enligt Malmömodellen, med Hekla Pimpsten 2-8 mm i det undre skelettlagret av grov makadam.
Hekla Malmömodellen St Södergatan Lund Bara Mineraler 6210

Kunskapsbank

Här har vi samlat nedladdningsbara dokument, instruktioner, ritningar och tips som hjälper dig framåt i ditt projekt.