Hekla® Pimpstensskelett

För hårdgjorda ytor med lätt trafik

Hekla Pimpstensskelett Bara Mineraler

Rotmiljön är avgörande trädens välmående och livslängd i urbana planteringar. I stadsmiljö är utrymmet för planteringsgropen ofta begränsat och marken tät och kompakterad. Det skapar problem för trädets rötter att få tillgång till det syre och vatten som är nödvändigt.

En välmående jord har en struktur med såväl små vattenhållande porer som större dränerade och lufthållande håligheter. Med en lösning som ger en bra rotmiljö kommer trädet kunna leva och frodas under lång tid. Med Hekla® Pimpstensskelett får trädet bra förutsättningar med tillgång till både syre och vatten. Pimpstenens höga porositet håller vatten tillgängligt för växten samtidigt som överskottsvatten dräneras bort. Grönkomposten ökar den mikrobiologiska aktiviteten och är rik på långtidsverkande näring.

Innehåll:
70% Hekla Coarse (10-35 mm), grönkompost, mineralmix
Vikt (fuktig):
ca 650kg +/- 50kg/m3
Vikt (fältkapacitet):
ca 850 kg/m3
Packningsgrad:
15-20%
Leverans:
Löst, Big bag (1,25 m3)
Tillval:
Biokol
Byggvarubedömningen

Hekla Pimpstensskelett är bedömd av Byggvarubedömningen

Download icon

Produktdatablad Hekla Pimpstensskelett

God Syretillgång

God syretillgång

Planteringsjorden måste innehålla tillräckligt med luftbärande porer när den är vattenmättad – Hekla® Pimpstensskelett innehåller 16 % luft i porerna när jorden är vattenmättad och utsatt för 30 cm tryck.

Planteringsjorden måste innehålla tillräckligt med luftbärande porer när den är vattenmättad – Hekla® Pimpstensskelett innehåller…

Struktutstabil

Hållbar struktur

Hekla® Pimpstensskelett är strukturstabilt och tål en belastning motsvarande trafikklass 1 (brandgator, gång och cykelbanor). Därigenom upprätthålls viktiga funktioner, både ovan och under mark.

Hekla® Pimpstensskelett är strukturstabilt och tål en belastning motsvarande trafikklass 1 (brandgator, gång och cykelbanor).…

Rötter

Vatten till rötterna

Planteringsjorden måste innehålla tillräckligt med vattenhållande porer när den är utsatt för ett dränerande tryck – Hekla® Pimpstensskelett innehåller 38 % vatten i porerna när jorden är vattenmättad och utsatt för 30 cm tryck.

Planteringsjorden måste innehålla tillräckligt med vattenhållande porer när den är utsatt för ett dränerande tryck…

Landskrona Station-Landskrona

Vid entrén till Landskronas nya stationsområde planterades träden i Hekla Pimpstensskelett. Det är ett effektivt och hållbart substrat med hög porositet för vatten och syre.
Lowres Bara Mineraler 0509

Slutspelsparken-Lund

Arenatorget och Slutspelsparken ligger som entréplats mellan Klostergårdens IP, ishallen och Sparbanken Skåne Arena. Mellan gröna kullar har träd planterats i grusytor. Träden är planterade i Hekla Pimpstensskelett.
Lowres Bara Mineraler 0101

Sofia Albertinas Plats-Landskrona

På Sofia Albertinas plats, mellan Hotel Öresund och Sofia Albertinas kyrka, finns delvis upphöjda planteringar med pimpstenbaserat växtsubstrat.
Lowres Bara Mineraler 0504

Stortorget-Svedala

Frodiga planteringar skänker trivsamhet och färg på Stortorget i Svedala. Hekla Pimpstensskelett och Hekla Grusgång gör jobbet.
1920X1080 Bara Mineraler Hekla Pimpstensskelett Hekla grusgång Svedala Stortorget 9585

Katedralskolan-Lund

När Katedralskolan i Lund skulle få ett nytt vårdträd valde man att satsa på en riktigt stor kvalitet. För att ge de bästa förutsättningarna för etablering på platsen användes Hekla Pimpstensskelett runt den enorma rotklumpen.
Hekla Pimpstensskelett Katedralskolan Lund Bara Mineraler 6202

Klostergårdsskolan-Lund

När gården på Klostergårdsskolan skulle renoveras ville man plantera träd i den hårdgjorda ytan. För att minimera åverkan satsade man på det volymeffektiva trädsubstratet Hekla Pimpstensskelett. Substratet går in under asfaltsytor och upp i planteringslådan.
Hekla Pimpstensskelett Klostergårdsskolan Lund Bara Mineraler 6172

Stadsbiblioteket-Lund

Utemiljön framför Lunds stadsbibliotek skulle renoveras för att skapa en miljö att träffas, leka och läsa. Nya träd kompletterade de äldre och nya växtbäddar under de hårdgjorda ytorna behövde skapas.
Hekla Pimpstensskelett, Lättjord Typ C Stadsbiblioteket Lund Bara Mineraler 6222

Spyken-Lund

Hekla Pimpstensskelett i Lund
Bara Mineraler Hekla Pimpstensskelett Lowres 2402

Fjelievägen-Lund

Hekla Pimpstensskelett i Lund
Bara Mineraler Hekla Pimpstensskelett Lowres 2434

Kunskapsbank

Här har vi samlat nedladdningsbara dokument, instruktioner, ritningar och tips som hjälper dig framåt i ditt projekt.