En viktig komponent för att få denna rumslighet var att plantera träd som ska rama in den det stora torget. Ett antal nya träd av arten korst…